دستمال کاغذی صدف Sadaf Tissue paper‎

Developing innovative buildings and constructions

Main Office Address

Mazar e Sharif – Afghanistan

Issue date:07-06-2018

تولید و بسته بندی تمام محصولات کاغذی از قبیل
1. دستمال کاغذی در اندازه و برگ های مختلف
2. دستمال آشپزخانه
3. انواع کاغذ تشناب
4. انواع سفره های کاغذی
5. دستمال نپکین


© 2017-2018, All Rights Reserved.