دستمال کاغذی صدف Sadaf Tissue paper‎

Developing innovative buildings and constructions

Main Office Address

Mazar e Sharif – Afghanistan

Issue date:07-06-2018

مقامات و مسئولیت :

مدیر عامل اداره مسئولیت تمام امورات شرکت و همچنان دریافت گزارش از زیر دستان را به عهده دارد و همچنان  تصمیم گیری ، کنترول کل کارکنان و ارزیابی را نیز به عهده دارد.

مدیر تولیدی :

مسول امور مربوط به تولید روزانه محصولات مختلف است مهم ترین کا ر مدیر تولید بررسی کیفیت محصولات است

مدیر امور مالی

مسول تمام امور مالی شرکت میباشد وی مسئولیت صورتهای مالی و کنترول دریافت ها و پرداخت ها  شرکت را دارد مدیر امور مالی دو حسابدار حساب دار مالی و حساب دار ساحوی دارد

مدیر مسئول

مدیر مسئول امور اداری مربوط به تمام شرکت ، مربوط به کار خود و مربوط به امور تدارکات را تحت پوشش قرار میدهد

مسئول فروش و توزیع

فروشنده مسئول توزیع محصولات به مشتریان میباشد و همچنان وظیفه ثبت ریکورد فروش محصولات را نیز دارد که شغل دوم وی بعد از فروش و توزیع پیدا کردن بازار خوب برای کالا و تبلیغ محصول میباشد  

مسئول محصول

وی مسئولیت خرید مواد اولیه ، تجهیزات اداری دفتر  ، ماشین آلات و دیگر مواد لازمه را دارد


اهداف و مقاصد شرکت :

کمک به توسعه اقتصاد

تولید محصولات و به حداقل رساندن نقص فنی

رضایت مشتری

ارائه کیفیت عالی در مجموع

به حداکثر رساندن فروش

کاهش هزینه

به حد اکثر رساندن سود


© 2017-2018, All Rights Reserved.