دستمال کاغذی صدف Sadaf Tissue paper‎

Developing innovative buildings and constructions

Main Office Address

Mazar e Sharif – Afghanistan

Issue date:07-06-2018

صنایع کاغذ نسیم سحر یک نهاد منفهتی و کسب درآمد میباشد:


  • کارکنان کلیدی صنایع کاغذ نسیم سحر متخصصین مجرب تحصیل کرده با تجربه و متخصصین در زمینه مربوطه است

  • صنایع کاغذ نسیم سحر به اندازه کافی از آخرین مدل ماشین آلات برای  بخش تولید استفاده مینماید

  • در حال حاضر ما توانایی تولید حجم و مقدار بالا را دارا میباشیم

  • ما یک زنجیره خوب از تولید کنندگان داخلی و بین المللی را با خود داریم


© 2017-2018, All Rights Reserved.